Preambul

 

Prezentele condiții generale de vânzare se aplică tuturor vânzărilor încheiate pe site-ul web La Boutique Roumaine.

 

Site-ul web laboutiqueroumaine.com este un serviciu al:

·        Firmei individuale JEREMY LEUROND

·        Cu sediul în 5 rue du prieur 41100 Vendôme, Franța

·        Adresa URL a site-ului: laboutiqueroumaine.com

·        E-mail: contact@laboutiqueroumaine.com

 

Site-ul web La Boutique Roumaine comercializează următoarele produse: Produse alimentare și produse tradiționale românești.

Clientul declară că a luat cunoștință și a acceptat condițiile generale de vânzare înainte de a plasa comanda sa. Validarea comenzii constituie astfel acceptarea condițiilor generale de vânzare.

 

Articolul 1 - Principii

 

Prezentele condiții generale exprimă întregul angajament al părților. În acest sens, cumpărătorul este considerat că le acceptă fără rezerve.

Prezentele condiții generale de vânzare se aplică cu excluderea tuturor celorlalte condiții, în special a celor aplicabile pentru vânzările în magazin sau prin alte canale de distribuție și comercializare.

Acestea sunt disponibile pe site-ul web La Boutique Roumaine și vor prevala, în caz de nevoie, asupra oricărei alte versiuni sau documente contradictorii.

Vânzătorul și cumpărătorul convin că prezentele condiții generale reglementează exclusiv relația lor. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica ocazional condițiile sale generale. Acestea vor fi aplicabile de la data publicării lor.

Dacă o condiție de vânzare lipsește, ea va fi considerată reglementată de practicile obișnuite în vigoare în domeniul vânzărilor la distanță, la care societățile își au sediul în Franța.

Prezentele condiții generale de vânzare sunt valabile până la 31 decembrie 2030.

 

Articolul 2 - Conținut

 

Prezentele condiții generale au ca scop definirea drepturilor și obligațiilor părților în cadrul vânzării online a bunurilor oferite de vânzător către cumpărător, de pe site-ul web La Boutique Roumaine.

Prezentele condiții se aplică numai achizițiilor efectuate pe site-ul La Boutique Roumaine și livrate exclusiv în Franța metropolitană sau în Corsica. Pentru orice livrare în DOM-TOM sau în străinătate, trebuie să trimiteți un mesaj la adresa de e-mail: contact@laboutiqueroumaine.com.

Aceste achiziții se referă la următoarele produse: Produse alimentare și produse tradiționale românești.

 

Articolul 3 - Informații precontractuale

 

Cumpărătorul recunoaște că a primit anterior plasării comenzii și încheierii contractului, într-un mod lizibil și inteligibil, prezentele condiții generale de vânzare și toate informațiile enumerate la articolul L. 221-5 din Codul consumului.

Se transmit cumpărătorului următoarele informații, clar și inteligibil:

- caracteristicile esențiale ale bunului;

- prețul bunului și/sau modul de calcul al prețului;

- dacă este cazul, toate taxele suplimentare de transport, livrare sau poștale și orice alte taxe posibile aplicabile;

- în absența executării imediate a contractului, data sau termenul la care vânzătorul se angajează să livreze bunul, indiferent de prețul său;

- informațiile referitoare la identitatea vânzătorului, la datele sale poștale, telefonice și electronice, la activitatea sa, la cele referitoare la garanțiile legale, la funcționalitățile conținutului digital și, dacă este cazul, la interoperabilitatea sa, la existența și modalitățile de punere în aplicare a garanțiilor și a altor condiții contractuale.

 

Articolul 4 - Comanda

 

Cumpărătorul are posibilitatea de a plasa comanda online, folosind catalogul online și formularul aferent, pentru orice produs, în limita stocurilor disponibile.

Cumpărătorul va fi informat despre orice indisponibilitate a produsului sau a bunului comandat.

Pentru ca comanda să fie validată, cumpărătorul trebuie să accepte, făcând clic acolo unde se indică, prezentele condiții generale. El va trebui, de asemenea, să aleagă adresa și modul de livrare și, în cele din urmă, să valideze metoda de plată.

Vânzarea va fi considerată definitivă:

- după trimiterea cumpărătorului a confirmării acceptării comenzii de către vânzător prin e-mail;

- și după încasarea de către vânzător a întregii sume.

Orice comandă constituie acceptarea prețurilor și a descrierii produselor disponibile la vânzare. Orice contestație în acest sens va interveni în cadrul unui eventual schimb și a garanțiilor menționate mai jos.

În unele cazuri, în special în caz de neplata, adresă incorectă sau alte probleme legate de contul cumpărătorului, vânzătorul își rezervă dreptul de a bloca comanda cumpărătorului până la soluționarea problemei.

Pentru orice întrebare legată de urmărirea unei comenzi, cumpărătorul poate trimite un e-mail la adresa de e-mail a vânzătorului: contact@laboutiqueroumaine.com.

 

Articolul 5 - Semnătura electronică

 

Furnizarea online a numărului de card de credit al cumpărătorului și validarea finală a comenzii vor constitui dovada acordului cumpărătorului:

- exigența sumelor datorate în temeiul comenzii;

- semnarea și acceptarea expresă a tuturor operațiunilor efectuate.

 

Articolul 6 - Confirmarea comenzii

 

Vânzătorul furnizează cumpărătorului o confirmare a comenzii prin e-mail.

 

Articolul 7 - Dovezi ale tranzacției

 

Înregistrările informatice, păstrate în sistemele informatice ale vânzătorului în condiții rezonabile de securitate, vor fi considerate ca probe ale comunicărilor, comenzilor și plăților intervenite între părți. Arhivarea comenzilor și a facturilor se realizează pe un suport fiabil și durabil, care poate fi produs ca dovadă.

 

Articolul 8 - Informații despre produse

 

Produsele reglementate de prezentele condiții generale sunt cele care figurează pe site-ul web al vânzătorului și care sunt indicate ca fiind vândute și expediate de vânzător. Ele sunt oferite în limita stocurilor disponibile.

Produsele sunt descrise și prezentate cu cea mai mare exactitate posibilă. Cu toate acestea, dacă au putut apărea erori sau omisiuni cu privire la această prezentare, răspunderea vânzătorului nu poate fi angajată.

Fotografiile produselor nu sunt contractuale.

 

Articolul 9 - Prețuri

 

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile sale în orice moment, dar se angajează să aplice tarifele în vigoare indicate la momentul comenzii, în limita disponibilității la acea dată.

Prețurile sunt indicate în euro. Ele nu iau în considerare costurile de livrare, facturate în plus și indicate înainte de validarea comenzii. Prețurile țin cont de TVA aplicabilă în ziua comenzii, iar orice schimbare a ratei TVA aplicabile va fi automat reflectată în prețul produselor din magazinul online.

Dacă una sau mai multe taxe sau contribuții, în special cele legate de mediu, ar fi create sau modificate, fie în creștere, fie în scădere, această schimbare poate fi reflectată în prețul de vânzare al produselor.

 

Articolul 10 - Modalități de plată

 

Este vorba despre o comandă cu obligație de plată, ceea ce înseamnă că plasarea comenzii implică plata de către cumpărător.

Pentru a-și plăti comanda, cumpărătorul dispune, la alegerea sa, de toate modalitățile de plată puse la dispoziție de vânzător și enumerate pe site-ul vânzătorului. Cumpărătorul garantează vânzătorului că are toate autorizațiile necesare pentru a utiliza modalitatea de plată aleasă de el la validarea comenzii. Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda gestionarea comenzii și livrarea în cazul refuzului de autorizație de plată cu cardul de credit din partea organismelor oficial acreditate sau în caz de neplată. Vânzătorul își rezervă, în special, dreptul de a refuza să efectueze o livrare sau să onoreze o comandă emisă de un cumpărător care nu ar fi plătit în întregime sau parțial o comandă anterioară sau cu care ar exista un litigiu de plată în curs de soluționare. Plata prețului se face integral la data comenzii cu cardul de credit.

 

Articolul 11 - Disponibilitatea produselor - Rambursare - Rezoluție

 

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a perioadelor de închidere a magazinului online, care vor fi anunțate clar pe pagina de pornire a site-ului, termenele de expediere vor fi, în limita stocurilor disponibile, cele indicate mai jos. Termenele de expediere curg începând cu data înregistrării comenzii indicată în e-mailul de confirmare a comenzii.

Pentru livrările în Franța Metropolitană și în Corsica, termenul este de 24-72 de ore de la ziua următoare plasării comenzii de către cumpărător, în funcție de următoarele modalități: prin Colissimo sau DPD. Cel târziu, termenul va fi de 30 de zile lucrătoare de la încheierea contractului.

Pentru livrările în DOM-TOM sau în altă țară, modalitățile de livrare vor fi specificate cumpărătorului în fiecare caz în parte.

În caz de nerespectare a datei sau a termenului de livrare convenit, cumpărătorul va trebui, înainte de a rezilia contractul, să îndemne vânzătorul să îl execute într-un termen rezonabil suplimentar.

În caz de neexecutare la expirarea noului termen, cumpărătorul poate rezilia contractul în mod liber.

Cumpărătorul trebuie să efectueze aceste formalități succesive prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-o înscris pe un alt suport durabil.

Contractul va fi considerat reziliat la primirea de către vânzător a scrisorii sau a înscrisului care îl informează despre această rezoluție, cu excepția cazului în care profesionistul a executat între timp.

Cu toate acestea, cumpărătorul poate rezilia imediat contractul, dacă datele sau termenele menționate mai sus reprezintă pentru el o condiție esențială a contractului.

În acest caz, atunci când contractul este reziliat, vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorul cu întreaga sumă plătită, cel târziu în termen de 14 zile de la data la care contractul a fost denunțat.

În caz de indisponibilitate a produsului comandat, cumpărătorul va fi informat cât mai curând posibil și va avea posibilitatea de a anula comanda. Cumpărătorul va avea apoi opțiunea de a solicita fie rambursarea sumelor plătite în termen de 14 zile de la data plății acestora, fie schimbul produsului.

 

Articolul 12 - Modalități de livrare

 

Livrarea presupune transferul posesiei fizice sau controlului bunului către consumator. Produsele comandate sunt livrate conform modalităților și termenelor specificate mai sus.

Produsele sunt livrate la adresa indicată de către cumpărător în comanda sa, cumpărătorul trebuie să se asigure de corectitudinea acesteia. Orice colet returnat vânzătorului din cauza unei adrese de livrare incorecte sau incomplete va fi reexpediat la cheltuiala cumpărătorului. La cerere, cumpărătorul poate primi o factură la adresa de facturare și nu la adresa de livrare, validând opțiunea prevăzută în acest sens pe formularul de comandă.

Dacă la momentul livrării ambalajul original este deteriorat, rupt sau deschis, cumpărătorul trebuie să verifice starea produselor. Dacă acestea au fost deteriorate, cumpărătorul trebuie să refuze în mod imperativ coletul și să menționeze o rezervă pe documentul de livrare (colet refuzat din cauza deschiderii sau deteriorării).

Cumpărătorul trebuie să indice pe bonul de livrare și sub formă de rezerve scrise, însoțite de semnătura sa, orice neregulă referitoare la livrare (avarii, produs lipsă față de bonul de livrare, colet deteriorat, produse sparte...).

Această verificare se consideră efectuată de îndată ce cumpărătorul, sau o persoană autorizată de el, semnează bonul de livrare.

Cumpărătorul va trebui apoi să confirme prin scrisoare recomandată aceste rezerve transportatorului în cel mult două zile lucrătoare de la primirea sau articolelor și să transmită o copie a acestei scrisori pe fax sau prin poștă simplă la adresa vânzătorului indicată în mențiunile legale ale site-ului.

Dacă produsele necesită a fi returnate vânzătorului, ele trebuie să facă obiectul unei cereri de returnare către vânzător în termen de 14 zile de la livrare. Orice reclamație formulată în afara acestui termen nu va putea fi acceptată. Returnarea produsului poate fi acceptată numai pentru produsele în starea lor originală (ambalaj, accesorii, instrucțiuni...).

 

Articolul 13 - Greșeli de livrare

 

Cumpărătorul trebuie să formuleze vânzătorului, în ziua livrării sau cel târziu în prima zi lucrătoare după livrare, orice reclamație referitoare la erorile de livrare și/sau neconformitatea produselor în ceea ce privește natura sau calitatea lor față de indicațiile din comanda inițială. Orice reclamație făcută după acest termen va fi respinsă. Reclamația poate fi făcută prin e-mail la adresa următoare: contact@laboutiqueroumaine.com. Orice reclamație care nu respectă procedurile menționate mai sus și termenele impuse nu va fi luată în considerare și va exonera vânzătorul de orice responsabilitate față de cumpărător. La primirea reclamației, vânzătorul va atribui un număr de schimb pentru produsul sau produsele în cauză și îl va comunica cumpărătorului prin e-mail. Schimbul unui produs poate avea loc doar după atribuirea numărului de schimb. În caz de eroare de livrare sau de schimb, orice produs de returnat sau de rambursat trebuie returnat vânzătorului în întregime și în ambalajul său original, prin Colissimo Recommandé, la adresa următoare: 3 Impasse du vieux Chateau, 38550 Saint-Maurice-l'Exil. Costurile de returnare sunt suportate de vânzător.

 

Articolul 14 - Garanția produselor

 

14-1 Garanția legală de conformitate Vânzătorul este responsabil pentru conformitatea bunului vândut cu contractul, permițând cumpărătorului să formuleze o cerere în temeiul garanției legale de conformitate prevăzută în articolele L. 217-3 și următoarele din codul consumului. În cazul în care garanția legală de conformitate este aplicată, se amintește că: - cumpărătorul beneficiază de un termen de 2 ani de la livrarea bunului pentru a acționa; - cumpărătorul poate alege între repararea sau înlocuirea bunului, sub rezerva condițiilor de cost prevăzute de articolul L. 217-17 din codul consumului; - cumpărătorul nu trebuie să dovedească neconformitatea bunului în primele 24 de luni pentru bunuri noi (12 luni pentru bunuri second-hand) de la livrare.

 

14-2 Garanția legală pentru vicii ascunse Conform articolului 1641 și următoarele din codul civil, vânzătorul este responsabil pentru viciile ascunse care pot afecta bunul vândut. Va reveni cumpărătorului să dovedească că viciile existau la momentul vânzării bunului și sunt de natură să îl facă impropriu utilizării la care este destinat. Această garanție trebuie aplicată într-un termen de doi ani de la descoperirea viciului. Cumpărătorul poate alege între rezoluția vânzării sau o reducere a prețului, conform articolului 1644 din codul civil.

 

Articolul 15 - Dreptul de retragere

 

Exercitarea dreptului de retragere În conformitate cu dispozițiile codului consumului, cumpărătorul dispune de un termen de 14 zile de la data livrării comenzii sale pentru a returna orice articol care nu îi corespunde și pentru a solicita schimbul sau rambursarea fără penalizare, cu excepția costurilor de returnare, care rămân în sarcina cumpărătorului. Returnările trebuie făcute în starea lor originală și complete (ambalaj, accesorii, instrucțiuni...) pentru a permite refurnizarea lor ca produse noi, însoțite de factura de cumpărare. Produsele deteriorate, murdare sau incomplete nu vor fi acceptate. Dreptul de retragere poate fi exercitat online, cu ajutorul formularului de contact disponibil pe acest site web. În acest caz, cumpărătorul va primi imediat o confirmare pe suport durabil. Se acceptă și alte modalități de notificare a retragerii. Aceasta trebuie să fie fără ambiguitate și să exprime intenția de retragere. În cazul exercitării dreptului de retragere în termenul menționat mai sus, prețul produselor sau produselor achiziționate va fi rambursat, iar costurile de livrare vor fi rambursate. Costurile de returnare sunt suportate de cumpărător. Schimbul (în funcție de disponibilitate) sau rambursarea se vor efectua în termen de 48 de ore și, cel târziu, în termen de 14 zile de la primirea produselor returnate de către cumpărător în condițiile menționate mai sus.

 

Excepții Conform articolului L221-28 din Codul consumului, dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru contractele: - privind furnizarea de bunuri ale căror prețuri depind de fluctuațiile pieței financiare care scapă de sub controlul profesionistului și care pot surveni în perioada de retragere; - privind furnizarea de bunuri fabricate conform specificațiilor consumatorului sau personalizate în mod clar; - privind furnizarea de bunuri susceptibile de a se deteriora sau a expira rapid; - privind furnizarea de bunuri care au fost desigilate de consumator după livrare și care nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății; - privind furnizarea de bunuri care, după livrare și datorită naturii lor, sunt amestec

 

ate în mod indivizibil cu alte articole; - privind furnizarea de băuturi alcoolice al căror termen de livrare depășește treizeci de zile și al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, în funcție de fluctuațiile pieței care scapă de sub controlul profesionistului; - privind lucrări de întreținere sau reparații ce trebuie efectuate urgent la domiciliul consumatorului și solicitate expres de acesta, în limita pieselor de schimb și a lucrărilor strict necesare pentru a răspunde situației de urgență; - privind furnizarea de înregistrări audio sau video sau de programe informatice când au fost desigilate de consumator după livrare; - privind furnizarea unui ziar, a unei publicații periodice sau a unei reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru aceste publicații; - privind furnizarea unui conținut digital care nu este furnizat pe suport material, atunci când executarea sa a început după acordul prealabil expres al consumatorului și renunțarea expresă la dreptul de retragere.

 

Articolul 16 - Forța majoră

 

Toate circumstanțele independente de voința părților care împiedică executarea în condiții normale a obligațiilor lor sunt considerate cauze de exonerare de răspundere a părților și duc la suspendarea lor. Partea care invocă circumstanțele menționate mai sus trebuie să notifice imediat celeilalte părți despre apariția lor și dispariția lor. Vor fi considerate ca cazuri de forță majoră toate faptele sau circumstanțele de neoprit, externe părților, imprevizibile, inevitabile, independente de voința părților și care nu pot fi evitate de acestea, cu toate eforturile rezonabile. În mod expres, se consideră cauze de forță majoră sau cazuri fortuite, pe lângă cele obișnuite recunoscute de jurisprudența tribunalelor franceze: blocarea mijloacelor de transport sau de aprovizionare, cutremure, incendii, furtuni, inundații, fulgere, întreruperea rețelelor de telecomunicații sau dificultăți specifice rețelelor de telecomunicații externe clienților. Părțile vor discuta pentru a examina impactul evenimentului și pentru a stabili condițiile în care va fi continuată executarea contractului. Dacă cazul de forță majoră are o durată mai mare de trei luni, prezentul contract poate fi reziliat de către parte.

 

Articolul 17 - Drepturi de proprietate intelectuală

 

Conținutul site-ului web rămâne proprietatea vânzătorului, singurul titular al drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestui conținut. Cumpărătorii se angajează să nu facă niciun fel de utilizare a acestui conținut; orice reproducere totală sau parțială a acestui conținut este strict interzisă și poate constitui un delict de contrafacere.

 

Articolul 18 - Date cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate de cumpărător sunt necesare pentru prelucrarea comenzii sale și pentru emiterea facturilor. Acestea pot fi comunicate partenerilor vânzătorului însărcinați cu executarea, procesarea, gestionarea și plata comenzilor. Cumpărătorul are dreptul la acces permanent, modificare, corectare și opoziție cu privire la informațiile care îl privesc. Acest drept poate fi exercitat în condițiile și conform modalităților definite pe site-ul La Boutique Roumaine.

 

Articolul 19 - Non-validare parțială

 

Dacă una sau mai multe dintre prevederile prezentelor condiții generale sunt considerate nevalide sau sunt declarate ca atare în aplicarea unei legi, a unui regulament sau ca urmare a unei hotărâri definitive a unei instanțe competente, celelalte prevederi își vor păstra toată puterea și valoarea.

 

Articolul 20 – Nepretenție

 

Faptul ca una dintre părți nu se prevalează de o neregulă comisă de cealaltă parte cu privire la oricare dintre obligațiile menționate în prezentele condiții generale nu poate fi interpretat în viitor ca o renunțare la obligația în cauză.

 

Articolul 21 – Titlu

 

În caz de dificultate de interpretare între unul dintre titlurile din clauze și una dintre clauze, titlurile vor fi considerate inexistente.

 

Articolul 22 - Limba contractului

 

Prezentele condiții generale de vânzare sunt redactate în limba franceză. În cazul în care acestea ar fi traduse în una sau mai multe limbi străine, textul francez rămâne valabil în caz de litigiu.

 

Articolul 23 - Mediere și soluționarea litigiilor

 

Cumpărătorul poate apela la mediere convențională, în special la Comisia de mediere a consumului sau la instanțele de mediere sectoriale existente, sau la orice alt mod alternativ de soluționare a litigiilor (conciliere, de exemplu) în caz de contestație. Numele, coordonatele și adresa de e-mail a mediatorului sunt disponibile pe site-ul nostru. În conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013, Comisia Europeană a creat o platformă de soluționare a litigiilor online, care facilitează soluționarea în afara instanței a litigiilor online între consumatori și profesioniști din Uniunea Europeană. Această platformă este accesibilă la următorul link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

Articolul 24 - Legea aplicabilă

 

Prezentele condiții generale sunt supuse legii franceze. Instanța competenta este instanța judecătorească. Acesta este cazul atât pentru regulile de fond, cât și pentru regulile de formă. În caz de litigiu sau reclamație, cumpărătorul se va adresa în primul rând vânzătorului pentru a obține o soluție amiabilă.

 

Articolul 25 - Protecția Datelor Personale

 

Date colectate

Datele cu caracter personal colectate pe acest site sunt următoarele:

- înregistrarea unui cont: la crearea contului utilizatorului, numele său; prenumele; adresă de e-mail; număr de telefon; adresă poștală;

- conectarea: la conectarea utilizatorului la site-ul web, acesta înregistrează, în special, numele, prenumele, datele de conectare, de utilizare, de localizare și datele sale referitoare la plată;

- profil: utilizarea serviciilor prevăzute pe site-ul web permite completarea unui profil, care poate include o adresă și un număr de telefon;

- plată: în cadrul plății produselor și serviciilor oferite pe site-ul web, acesta înregistrează date financiare referitoare la contul bancar sau cardul de credit al utilizatorului;

- comunicare: atunci când site-ul web este folosit pentru a comunica cu alți membri, datele referitoare la comunicările utilizatorului fac obiectul unei conservări temporare;

- cookie-uri: cookie-urile sunt folosite în cadrul utilizării site-ului. Utilizatorul are posibilitatea de a dezactiva cookie-urile din setările browser-ului său.

 

Utilizarea datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate de la utilizatori au ca scop furnizarea serviciilor site-ului web, îmbunătățirea acestora și menținerea unui mediu sigur. Mai precis, utilizările sunt următoarele:

- accesul și utilizarea site-ului web de către utilizator;

- gestionarea funcționării și optimizarea site-ului web;

- organizarea condițiilor de utilizare a serviciilor de plată;

- verificarea, identificarea și autentificarea datelor transmise de către utilizator;

- oferirea utilizatorului a posibilității de a comunica cu alți utilizatori ai site-ului web;

- furnizarea asistenței pentru utilizatori;

- personalizarea serviciilor prin afișarea de reclame în funcție de istoricul de navigare al utilizatorului, conform preferințelor sale;

- prevenirea și detectarea fraudelor, a malware-urilor (software-uri malicioase sau programe malware) și gestionarea incidentelor de securitate;

- gestionarea eventualelor litigii cu utilizatorii;

- trimiterea de informații comerciale și publicitare, în funcție de preferințele utilizatorului.

 

Partajarea datelor cu caracter personal cu terțe părți

 

Datele cu caracter personal pot fi partajate cu companii terțe în următoarele situații:

- atunci când utilizatorul utilizează serviciile de plată, pentru punerea în aplicare a acestor servicii, site-ul web este în relație cu societăți bancare și financiare terțe cu care a încheiat contracte;

- atunci când utilizatorul publică, în zonele de comentarii libere ale site-ului web, informații accesibile publicului;

- atunci când utilizatorul autorizează site-ul web al unei terțe părți să acceseze datele sale;

- atunci când site-ul web folosește serviciile de furnizori pentru a oferi asistență utilizatorilor, publicitate și servicii de plată. Acești furnizori au acces limitat la datele utilizatorului, în cadrul executării acestor servicii, și au o obligație contractuală de a le utiliza în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

- dacă legea o impune, site-ul web poate efectua transmiterea datelor pentru a răspunde reclamațiilor prezentate împotriva site-ului web și pentru a se conforma procedurilor administrative și judiciare;

- dacă site-ul web este implicat într-o operațiune de fuziune, achiziție, vânzare de active sau procedură de insolvență, poate fi nevoit să cedeze sau să partajeze total sau parțial datele cu caracter personal. În acest caz, utilizatorii vor fi informați înainte ca datele cu caracter personal să fie transferate către o terță parte.

 

Securitate și confidențialitate

 

Site-ul web implementează măsuri organizaționale, tehnice, software și fizice în ceea ce privește securitatea datelor digitale pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva modificărilor, distrugerii și accesului neautorizat. Cu toate acestea, trebuie menționat că internetul nu este un mediu complet sigur și site-ul web nu poate garanta securitatea transmiterii sau stocării informațiilor pe internet.

 

Exercitarea drepturilor utilizatorilor

 

În conformitate cu reglementările aplicabile privind datele cu caracter personal, utilizatorii au următoarele drepturi, pe care le pot exercita prin trimiterea unei solicitări la adresa următoare: contact@laboutiqueroumaine.com.

          dreptul de acces: ei pot exercita dreptul de acces pentru a cunoaște datele cu caracter personal care îi privesc. În acest caz, înainte de exercitarea acestui drept, site-ul web poate solicita o dovadă a identității utilizatorului pentru a verifica exactitatea acestora.

          dreptul la rectificare: dacă datele cu caracter personal deținute de site-ul web sunt inexacte, aceștia pot solicita actualizarea informațiilor.

          dreptul la ștergerea datelor: utilizatorii pot solicita ștergerea datelor cu caracter personal conform legilor aplicabile privind protecția datelor.

          dreptul la restricționarea prelucrării: utilizatorii pot solicita site-ului web să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal conform ipotezelor prevăzute de RGPD.

          dreptul de a se opune prelucrării datelor: utilizatorii se pot opune prelucrării datelor lor conform ipotezelor prevăzute de RGPD.

          dreptul la portabilitate: ei pot solicita ca site-ul web să le furnizeze datele cu caracter personal pe care le-au furnizat pentru a le transmite unui nou site web.

 

Modificarea prezentei clauze

 

Site-ul web își rezervă dreptul de a aduce orice modificare la prezentul articol referitor la protecția datelor cu caracter personal în orice moment. Dacă se fac modificări la această clauză referitoare la protecția datelor cu caracter personal, site-ul web se angajează să publice noua versiune pe site-ul său. Site-ul web va informa, de asemenea, utilizatorii cu privire la modificare prin e-mail, cu cel puțin 15 zile înainte de data de intrare în vigoare. Dacă utilizatorul nu este de acord cu termenii noii versiuni a clauzei privind protecția datelor cu caracter personal, are posibilitatea să-și șteargă contul.

 

Anexă:

 

Codul Consumului

 

Articolul L. 217-4: "Vânzătorul livrează un bun conform contractului și răspunde pentru neconformitățile existente la momentul livrării. Răspunde, de asemenea, pentru neconformitățile rezultând din ambalaj, instrucțiuni de asamblare sau instalare atunci când acestea au fost puse în sarcina sa de către contract sau au fost realizate sub responsabilitatea sa."

 

Articolul L. 217-5: "Bunul este conform contractului:

1° Dacă este adecvat utilizării obișnuite a unui bun similar și, după caz:

- dacă corespunde descrierii date de vânzător și are calitățile pe care acesta le-a prezentat cumpărătorului sub formă de eșantion sau model;

- dacă are calitățile pe care un cumpărător le poate aștepta în mod legitim, având în vedere declarațiile publice făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul său, în special în publicitate sau etichetare;

2° Sau dacă prezintă caracteristicile definite de comun acord de părți sau este adecvat pentru orice utilizare specială căutată de cumpărător, adusă la cunoștința vânzătorului și acceptată de acesta."

 

Articolul L. 217-6: "Vânzătorul nu este obligat de declarațiile publice ale producătorului sau a reprezentantului său, dacă se dovedește că nu le cunoștea și nu ar fi putut să le cunoască în mod legitim."

 

Articolul L. 217-7: "Defectele de conformitate care apar în termen de douăzeci și patru de luni de la livrarea bunului sunt prezumate să existe la momentul livrării, cu excepția probei contrare. Pentru bunurile vândute ca și obiecte second-hand, acest termen este fixat la șase luni. Vânzătorul poate contesta această prezumție dacă aceasta nu este compatibilă cu natura bunului sau cu neconformitatea invocată."

 

Articolul L. 217-8: "Cumpărătorul are dreptul de a solicita conformitatea bunului cu contractul. Cu toate acestea, el nu poate contesta conformitatea invocând o defecțiune pe care o cunoștea sau pe care nu ar fi putut să o ignore atunci când a încheiat contractul. Aceeași regulă se aplică atunci când defecțiunea provine din materialele pe care le-a furnizat el însuși."

 

Articolul L. 217-9: "În caz de neconformitate, cumpărătorul are dreptul să aleagă între reparare și înlocuirea bunului. Cu toate acestea, vânzătorul poate să nu procedeze conform opțiunii cumpărătorului dacă această opțiune implică un cost manifest disproporționat în raport cu cealaltă modalitate, ținând cont de valoarea bunului sau de importanța neconformității. În acest caz, este obligat să procedeze, cu excepția imposibilității, conform modalității alese de cumpărător."

 

Articolul L. 217-10: "Dacă repararea și înlocuirea bunului sunt imposibile, cumpărătorul poate returna bunul și să îi fie restituit prețul sau să păstreze bunul și să primească o parte din preț. Aceeași opțiune este deschisă dacă soluția solicitată, propusă sau convenită în conformitate cu articolul L. 217-9 nu poate fi pusă în aplicare în termen de o lună de la reclamația cumpărătorului sau dacă această soluție nu poate fi pusă în aplicare fără un dezavantaj major pentru acesta, având în vedere natura bunului și utilizarea pe care o caută. Cu toate acestea, rezoluția vânzării nu poate fi pronunțată dacă neconformitatea este minoră."

 

Articolul L. 217-11: "Aplicarea prevederilor articolelor L. 217-9 și L. 217-10 se face fără niciun cost pentru cumpărător. Aceleași dispoziții nu împiedică acordarea de daune-interese."

 

Articolul L. 217-12: "Acțiunea rezultând din neconformitate se prescrie în termen de doi ani de la livrarea bunului."

 

Articolul L. 217-13: "Dispozițiile acestei secțiuni nu privează cumpărătorul de dreptul de a exercita acțiunea rezultând din viciile ascunse, așa cum rezultă din articolele 1641 până la 1649 din Codul Civil sau orice altă acțiune de natură contractuală sau extracontractuală care îi este recunoscută de lege."

 

Articolul L. 217-14: "Acțiunea de regres poate fi exercitată de vânzătorul final împotriva vânzătorilor sau intermediarilor succesivi și a producătorului bunului mobil, în conformitate cu principiile Codului Civil."

 

Articolul L. 217-15: "Garantia comerciala se referă la orice angajament contractual al unui profesionist față de consumator pentru rambursarea prețului de achiziție, înlocuirea sau repararea bunului sau furnizarea de oricare alt serviciu legat de bun, în plus față de obligațiile sale legale de a garanta conformitatea bunului. Garanția comercială este încheiată printr-un contract scris, din care un exemplar este dat cumpărătorului. Contractul precizează conținutul garanției, modalitățile de punere în aplicare, prețul, durata, domeniul său teritorial precum și numele și adresa garantului. În plus, el menționează în mod clar și precis că, independent de garanția comercială, vânzătorul rămâne responsabil pentru garanția legală de conformitate prevăzută în articolele L. 217-4 până la L. 217-12 și pentru cea referitoare la defectele lucrului vândut, în condițiile prevăzute de articolele 1641 până la 1648 și 2232 din Codul Civil. Dispozițiile articolelor L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 și L. 217-16, precum și ale articolului 1641 și primul alineat al articolului 1648 din Codul Civil sunt reproduse integral în contract. În caz de nerespectare a acestor dispoziții, garanția rămâne valabilă. Cumpărătorul are dreptul să o invoce."

 

Articolul L. 217-16: "Atunci când cumpărătorul solicită vânzătorului, în timpul perioadei de garanție comercială acordată la achiziționarea sau repararea unui bun mobil, o reparație acoperită de garanție, orice perioadă de imobilizare de cel puțin șapte zile se adaugă la durata garanției care mai rămânea. Această perioadă începe de la solicitarea cumpărătorului sau de la punerea la dispoziție pentru reparare a bunului în cauză, dacă această punere la dispoziție este ulterioară solicitării." 

 

Codul civil

 

Articolul 1641: "Vânzătorul este obligat să ofere garanție pentru defectele ascunse ale lucrului vândut care îl fac nepotrivit pentru utilizarea la care este destinat sau care diminuează atât de mult această utilizare încât cumpărătorul nu l-ar fi cumpărat sau ar fi dat doar un preț mai mic pentru el dacă le-ar fi cunoscut."

 

Articolul 1648: "Acțiunea rezultată din viciile redhibitorii trebuie introdusă de către cumpărător în termen de doi ani de la descoperirea viciului. În cazul prevăzut de articolul 1642-1, acțiunea trebuie introdusă, sub pedeapsa decăderii, în termen de un an de la data la care vânzătorul poate fi exonerat de viciile sau defectele de conformitate aparente."

Product added to wishlist
Product added to compare.